Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fabula et historia: Václav Hájek z Libočan a fikční strategie historiografie
Název práce v češtině: Fabula et historia: Václav Hájek z Libočan a fikční strategie historiografie
Název v anglickém jazyce: Fabula et historia: Vaclav Hajek z Libocan and fictional strategies of historiography
Klíčová slova: Teorie fikčních světů, fikční narativ, nefikční narativ, historiografie, reference, fakticita, kroniky, raný novověk.
Klíčová slova anglicky: Theory of fictional worlds, fictional narrative, non-fictional narrative, historiography, reference, facticity, chronicles, early modern period.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: Mgr. Jana Česká - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2012
Datum zadání: 17.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Které prvky Kroniky české se staly trnem v oku pozitivismu a přetrvaly jako stálá připomínka Hájkovy „neserióznosti“ až do dějin Vlčkových či Jakubcových? Jak autor historiografického textu překlenuje místa, u nichž postrádá faktografický materiál? Jsou taková místa blízká fikčním světům literatury?
Práce se na základě textu Hájkovy kroniky pro tyto otázky zaměří na narativní strategie historiografie, k nimž využije teorie možných světů, resp. literárněvědných fikčních světů, a principů kulturní historie. Za cíl si klade zasazení Hájkova díla do vývojové linie jak české literatury, jíž se diplomantka věnovala v bakalářské práci, tak i historiografie.
Seznam odborné literatury
Burke, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.
Doležel, Lubomír. Fikce a historie v období postmoderny. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1581-5.
Doležel, Lubomír. Heterocosmica: fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2.
Scholes, Robert – Kellog, Robert. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. ISBN 80-7294-069-4.
Třeštík, Dušan. Mysliti dějiny. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-229-5.
White, Hayden. Metahistorie: historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Brno: Host, 2011. ISBN 978-80-7294-376-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK