Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza cyklických sloučenin za využití organokatalýzy a katalýzy komplexy přechodných kovů
Název práce v češtině: Syntéza cyklických sloučenin za využití organokatalýzy a katalýzy komplexy přechodných kovů
Název v anglickém jazyce: Synthesis of cycles using organocatalysis and catalysis with metal complexes
Klíčová slova: organokatalýza, katalýza, cyklické sloučeniny, enaly, stereoselektivní syntéza
Klíčová slova anglicky: organocatalysis, catalysis, cycles, enals, stereoselective synthesis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2012
Datum zadání: 17.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Synteza.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK