Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plicní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence
Název práce v češtině: Plicní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence
Název v anglickém jazyce: Work related lung diseases, their evolution and prevention
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:03.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK