Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nemoci přenášené klíštětem - znalosti studentů SŠ
Název práce v češtině: Nemoci přenášené klíštětem - znalosti studentů SŠ
Název v anglickém jazyce: Tick-Borne Diseases - Knowledge of High School Students
Klíčová slova: klíště, klíšťová encefalitida, borelióza, ehrlichióza, bartonelóza, babesióza, rickettsióza, tularémie, průzkum znalostí
Klíčová slova anglicky: tick, tick-borne encephalitis, borreliosis, ehrlichiosis, bartonellosis, babesiosis, rickettsiosis, tularemia, knowledge survey
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2012
Datum zadání: 26.03.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK