Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návraty pobělohorských emigrantů za první republiky
Název práce v češtině: Návraty pobělohorských emigrantů za první republiky
Název v anglickém jazyce: Returning of Bílá hora´s Emigrants during the First Czechoslovakia Republic
Klíčová slova: Bílá hora, první republika, emigrace, Vikýřovice, Bratrská jednota baptistů, pozemková reforma
Klíčová slova anglicky: Bílá hora, First Czechoslovakia Republic, emigration, Vikýřovice, Czech Baptist Union, Land Reform
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2012
Datum zadání: 08.03.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK