Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace a spolupráce s problémovými rodiči a rodiči s problémy
Název práce v češtině: Komunikace a spolupráce s problémovými rodiči a rodiči s problémy
Název v anglickém jazyce: Communication and Cooperation with Difficult Parents and Parents with Difficulties
Klíčová slova: Komunikace, spolupráce, učitel, rodiče, škola, problémoví rodiče, rodiče s problémy, problémy
Klíčová slova anglicky: Communication, cooperation, teacher, parents, school, difficult parents, parents with difficulties, problems
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2012
Datum zadání: 15.12.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci bude shromážděna argumentace ohledně důležitosti efektivní komunikace rodiny a školy. Rozebrány budou možnosti a výzvy efektivní komunikace učitele s rodiči, speciálně se práce zaměří na komunikaci a spolupráci s problémovými rodiči či rodiči s problémem. V empirické části diplomantka provede dotazníkové šetření mezi učiteli a hloubkové rozhovory s některými z nich. Cílem bude zjistit, jaké jsou obvyklé způsoby komunikace s rodiči obecně a způsoby komunikace s problémovými rodiči či rodiči s problémy. Hloubkové rozhovory umožní zpracovat případovou/případové studii/studie řešení problému, na kterém se podílejí učitelé i rodiče, a popsat ovlivnění dítěte a školní třídy tímto problémem a jeho řešením.
Seznam odborné literatury
Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha, Portál 2006.
Coleman, P.: Parent, Student and Teacher Collaboration. The Power of Three. Great Britain: Dorwyn Ltd., 1998. ISBN 1-85396-407-7.
Feiler A.: Engaging 'hard to reach' parents : teacher-parent collaboration to promote children´s learning. Chichester, Wiley-Blackwell 2010.
Mandel, S.: The Parent-Teacher Partnership: How to work Together for Student Achievement. Chicago, Zephyr Press 2007.
Mareš J., Křivohlavý J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha, SPN 1990.
Mareš J.: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1995.
Nelešovská A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha, Grada 2005.
Olender R. A., Elias J., Mastroleo R. O.: The School-Home Connection: Forging Positive Relationships with Parents. California, Corwin 2010.
Payne R. K.: Working with Parents Building Relationships for Student Success.USA, aha! Process, Inc. 2006.
Rabušicová, M., Pol, M.: Vztahy rodiny a školy dnes: hledání cest k partnerství. Pedagogika, roč. 46, č. 1, 1996.
Redding, S.: Parents and learnering. [online]Geneva: IAE, 2000. Dostupné z: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac02e.pdf
Rudney G. L.: Every Teacher´s Guide to Working With Parents. California, Corwin Press 2005.
Tingley S. C.: How to Handle Difficult Parents: Proven Solutions for Teachers. 2nd edition. Texas, Prufrock Press Inc. 2012.
Whitaker T., Fiore D. J.: Dealing with Difficult Parents: And with Parents in Difficult Situations. Larchmont, Eye On Education 2001.
Whitaker T.: What Great Teacher Do Differently: Seventeen Things That Matter Most. Larchmont, Eye On Education 2012.
Předběžná náplň práce
V diplomové práci bude shromážděna argumentace ohledně důležitosti efektivní komunikace rodiny a školy. Rozebrány budou možnosti a výzvy efektivní komunikace učitele s rodiči, speciálně se práce zaměří na komunikaci a spolupráci s problémovými rodiči či rodiči s problémem. V empirické části diplomantka provede dotazníkové šetření mezi učiteli a hloubkové rozhovory s některými z nich. Cílem bude zjistit, jaké jsou obvyklé způsoby komunikace s rodiči obecně a způsoby komunikace s problémovými rodiči či rodiči s problémy. Hloubkové rozhovory umožní zpracovat případovou/případové studii/studie řešení problému, na kterém se podílejí učitelé i rodiče, a popsat ovlivnění dítěte a školní třídy tímto problémem a jeho řešením.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK