Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slupkové galaxie - detekce a analýza spekter slupek
Název práce v češtině: Slupkové galaxie - detekce a analýza spekter slupek
Název v anglickém jazyce: Shell galaxies - detection and analysis of shell spectra
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
tbd
Seznam odborné literatury
Ebrová I., 2007, N-částicové simulace galaxií se slupkami (shell galaxies), diplomová práce, MFF UK, https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=0494ac6467f91d08417dbc7b949e0034&tid=18&do=xdownload&fid=120082572&did=46726&vdetailu=1

Ebrová, Jílková, Jungwiert, et al., 2012, Quadruple-peaked spectral line profiles as a tool to constrain gravitational potential of shell galaxies, http://adsabs.harvard.edu/abs/2012A%26A...545A..33E

Merrifield, Kuijken, 1998, http://adsabs.harvard.edu/abs/1998MNRAS.297.1292M
Předběžná náplň práce
Slupkové galaxie (shell galaxies) jsou charakterizovány přítomností ostře ohraničených obloukových útvarů (slupek) o poloměrech jednotek až stovek kiloparseků. Slupky vznikají v důsledku destruktivních srážek galaxií (tzv. mergery) a obvykle jsou tvořeny hvězdami, v některých případech jsou však pozorovány i v plynu.

Předpovězený tvar spektrálních čar slupek (Ebrová et al. 2012) v principu umožňuje získat informaci o gravitačním poli galaxie a tím i rozložení její temné hmoty. Jedná se o novou metodu měření gravitačního pole galaxií, která může být velmi užitečná především pro obří eliptické galaxie (právě k tomuto typu patří většina slupkových galaxií), u nichž dosavadní metody dávají rozporné výsledky: rozložení temné hmoty v eliptických galaxiích je tak v současné době známo méně než v galaxiích spirálních.

Spektra slupek však dosud nikdy nebyla - s ohledem na nízkou plošnou jasnost slupek - napozorována. Cílem práce je shromáždit informace potřebné k efektivní detekci spekter slupek v různých složkách galaxií (hvězdy, planetární mlhoviny, kulové hvězdokupy, chladný plyn, ionizovaný plyn) a identifikovat jednak vhodné intervaly vlnových délek, jednak vhodné dalekohledy a spektrografy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK