Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prstencové galaxie - 3D/CALIFA spektroskopie a modelování
Název práce v češtině: Prstencové galaxie - 3D/CALIFA spektroskopie a modelování
Název v anglickém jazyce: Ring galaxies - CALIFA 3D spectroscopy and modelling
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
tbd
Seznam odborné literatury
I. Učebnice
BINNEY, James a Michael MERRIFIELD. Galactic astronomy. Princeton: Princeton University Press, 1998. 796 s. ISBN 0-691-02565-7.
BINNEY, James a Scott TREMAINE. Galactic dynamics. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2008. xvi, 885 p. ISBN 9780691130279.

II. Odborné články
Buta, R.; Combes, F., 1996, Ring Galaxies,
http://adsabs.harvard.edu/abs/1996FCPh...17...95B

Husemann et al., 2012, CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey: II. First public data release,
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012arXiv1210.8150C

Jungwiert B., Palouš J., 1996, Multiple gas rings in disk galaxies: computer simulations with dissipative collisions,
http://adsabs.harvard.edu/abs/1996A%26A...311..397J

Sánchez et al., 2012, CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey: I. Survey presentation,
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012A%26A...538A...8S
Předběžná náplň práce
Cílem práce je studium galaxií s tzv. rezonančními prstenci (Buta & Combes, 1996) pozorovaných v rámci projektu CALIFA (Calar Alto Legacy Integral Field Area survey, Sánchez et al. 2012; http://www.caha.es/CALIFA/public_html/).

Rezonanční prstence vznikají v diskových galaxiích v blízkosti tzv. Lindbladových rezonancí, případně rezonancí vyššího řádu, působením příčky. Patří k výrazným morfologickým prvkům spirálních a čočkových galaxií a zároveň mohou sloužit jako významný diagnostický nástroj k určení některých dynamických veličin galaxií, například úhlové rychlosti příčky.

Diplomant/ka se v rámci tématu:
- seznámí s 3D spektroskopickými pozorováními projektu CALIFA;
- identifikuje v tomto souboru galaxie s rezonančními prstenci;
- ze spektroskopických dat určí rotační křivku těchto galaxií, kterou využije k vytvoření modelu jejich gravitačního pole;
- prostřednictvím omezených N-částicových/hydrodynamických simulací typu ,,sticky-particles" (Jungwiert & Palouš 1996) bude studovat vznik plynných prstenců pro modelové příčky s různými úhlovými rychlostmi;
- porovnáním poloh pozorovaných a modelovaných prstenců určí rychlosti příček v prstencových galaxiích souboru CALIFA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK