Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 330)
Detail práce
  
Zdravotnická problematika práce v zahraničí
Název práce v češtině: Zdravotnická problematika práce v zahraničí
Název v anglickém jazyce: Health problems of working abroad
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-PRAC)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 28.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK