Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exuser a řízení v terapeutické komunitě – koncept Betel
Název práce v češtině: Exuser a řízení v terapeutické komunitě – koncept Betel
Název v anglickém jazyce: Exuser and management in a therapeutic community – concept Betel
Klíčová slova: exuser,terapeutická komunita,řízení,léčba závislostí,terapie,alternativní způsob pomoci,koncept Betel
Klíčová slova anglicky: exuser,therapeutic community,management,treatment of addiction,therapy,alternative way of help,concept Betel
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2012
Datum zadání: 14.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: MUDr. Barbora Janíková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat postavením a rolí exuserů (úspěšně abstinujících bývalých uživatelů návykových látek) v terapeutické komunitě pro závislé na návykových látkách. V návaznosti představím metody práce celosvětově působící organizace Betel, přičemž se zaměřím na konkrétní situaci její komunity v Kralupech nad Vltavou. V popisu se budu především soustředit na roli exusera v procesech řízení této komunity. V empirické části bude realizováno kvalitativní šetření zaměřené na postoje a zkušenosti exuserů s vlastním vývojem a jejich současnou vedoucí pozicí v kontextu práce v týmu s profesionály a vztahů s klienty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK