Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chronic lumbar intervertebral disc herniation
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou meziobratlové herniace disku s radikulopatií
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2012
Datum zadání: 14.12.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2013
Oponenti: Mgr. Zuzana Sekaninová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK