Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sémiotika místa prodeje a merchandising produktu
Název práce v češtině: Sémiotika místa prodeje a merchandising produktu
Název v anglickém jazyce: Semiotics of point of sale and product merchandising
Klíčová slova: Sémiotika, místo prodeje, prostor, produkt, merchandising, identifikace, orientace
Klíčová slova anglicky: Semiotics, point of sale, place, product, merchandising, identification, orientation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Tomáš Kladný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2012
Datum zadání: 10.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Filip Poštulka
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Sémiotika místa prodeje a merchandising produktu se zaměřuje na studování prostoru jako sémiotického fenoménu, a to prostřednictvím zkoumání znaků v rámci míst prodeje, zejména v obchodních domech, 21. století. V rámci diplomové práce budu zkoumat možnosti uplatnění sémiotiky v designu produktu. Budu vycházet z přístupu Saussura, který ukázal, že v kontextu designu, který je klíčový pro vytváření identity, vychází význam z odlišností, a právě identita a odlišnosti jsou úzce spjaty. Taktéž využiji teorii Charlese S. Peirce a jeho koncepci triadického znaku. Metodou výzkumu bude sémiotická analýza.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK