Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analysis of the Special Educational Needs (SEN) degree programme of the Department of Special Education at Charles University in Prague
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Special Educational Needs (SEN) degree programme of the Department of Special Education at Charles University in Prague
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2009
Datum zadání: 13.12.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.12.2009
Datum a čas obhajoby: 13.08.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 13.08.2010
Předmět: Dissertation Defence (OMP006)
Oponenti: PhDr. Libor Novosad, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK