Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
What are the Perceptions of Teachers on Teaching Learners with Hearing Impairment in an Inclusive Mainstream Primary Classroom Setting in Liberec and Prague in the Czech Republic?
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: What are the Perceptions of Teachers on Teaching Learners with Hearing Impairment in an Inclusive Mainstream Primary Classroom Setting in Liberec and Prague in the Czech Republic?
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Libor Novosad, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2010
Datum zadání: 12.08.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2010
Datum a čas obhajoby: 13.08.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.08.2010
Předmět: Dissertation Defence (OMP006)
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK