Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diplomatický azyl
Název práce v češtině: Diplomatický azyl
Název v anglickém jazyce: Diplomatic asylum
Klíčová slova: Diplomatický azyl, Politický azyl, Úmluva o diplomatickém azylu, Latinská Amerika, Julian Assange
Klíčová slova anglicky: Diplomatic asylum, Political asylum, Convention on diplomatic asylum, Latin America, Julian Assange
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Milan Beránek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2012
Datum zadání: 28.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2014
Datum a čas obhajoby: 29.01.2014 15:30
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:20.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:20.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2014
Oponenti: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá ojedinelou formou azylu poskytovaného na zastupitelských misích, konzulátech a námořních lodích. Práce se zaměřuje jednak na obyčejový základ tohto institutu, a zejména pak na smluvní úpravu, která byla vytvořena v jihoamerickém regionu. Zvláštní pozornost je pak věnována politice Spojených států jenž mají k diplomatickému azylu ambivaletní vztah. V závěru se práce věnuje právě probíhajícímu případu diplomatického azylu, konkrétně případu australského novináře Juliana Assange ukrývajícího se na ekvádorské ambasádě v Londýně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis analyzes rare form of asylum provided on embassies, consulates and ships. The thesis is mainly concerned with the international custom as a legal basis for diplomatic asylum and also with the south american treaties concerning asylum. Special consideration is given to the policy of the United states having an ambivalent attitude towards diplomatic asylum. In conclusion the thesis analyzes current case of diplomatic asylum. It is the case of australian journalist Julian Assange who is at the time hiding in ecuadorian embassy in London.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK