Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou: st. p. sekvestrektomii subligamentozního sekvestru L2/L3 s útlakem kořenů kaudy.
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou: st. p. sekvestrektomii subligamentozního sekvestru L2/L3 s útlakem kořenů kaudy.
Název v anglickém jazyce: st. p. sequestrektomy of subligamentous sequester L2/L3 with a compression of cauda’s roots
Klíčová slova: kazuistika, sekvestrektomie, bederní páteř, syndrom kaudy equiny, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: casuistry, sequestrektomy, lumbar spine, cauda equina syndrome, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2012
Datum zadání: 12.12.2012
Datum a čas obhajoby: 20.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2013
Oponenti: Mgr. Tomáš Dušánek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK