Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Vliv srážek na mělké jímání minerálních vod
Název práce v češtině: Vliv srážek na mělké jímání minerálních vod
Název v anglickém jazyce: The influence of precipitation on shallow mineral water abstraction
Klíčová slova: Minerální vody; vodní bilance, efektivita využívání
Klíčová slova anglicky: mineral water; water balance; efficiency of the exploitation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2012
Datum zadání: 12.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: Ing. Vladimír Procházka
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je na příkladě oblasti Františkových Lázní posoudit vliv změn srážkové činnosti na mělké jímání minerálních vod. Diplomová práce se bude zabývat jak stránkou kvantitativní, to je bilanční, tak i kvalitativní týkající se změn jakosti minerálních vod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of the diploma thes is is to assess the effect of changes in rainfall on shallow mineral water intake on the example of the Františkovy Lazne SPA. This thesis will address both the quantitative aspect, it is a water balance and qualitative changes on the quality of mineral water.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK