Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po operaci míšního tumoru
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po operaci míšního tumoru
Název v anglickém jazyce: The Case Interpretation of Physiotherapist´s Care for the Patient after a Spinal Tumor Operation
Klíčová slova: míšní nádor, bederní páteř, cauda equina, paréza
Klíčová slova anglicky: spinal tumor, lumbar spine, cauda equina, paresis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2012
Datum zadání: 12.12.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2013
Oponenti: Mgr. Růžena Hlavičková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Obecná část obsahuje teoretické poznatky anatomie a kineziologie míchy a periferního nervového systému, dále se zabývá problematikou míšních nádorů -diagnostikou, léčbou, rehabilitační péčí při komplikacích. Ve speciální části je zpracování kazuistiky pacientky po operaci míšního tumoru v oblasti bederní páteře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The general part of the bachelor thesis includes theoretical knowledge of anatomy and kinesiology of the spinal cord and peripheral nervous system. In addition, the bachelor thesis follows up a spinal tumor issue, diagnosis, treatment and rehabilitation care in case of complications. The special part includes the elaboration of patient´s case interpretation after the operation of a spinal tumor in the lumbar spine region.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK