Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce ve zdravotnickém zařízení Role zdravotně sociálního pracovníka v LDN
Název práce v češtině: Sociální práce ve zdravotnickém zařízení Role zdravotně sociálního pracovníka v LDN
Název v anglickém jazyce: Social Work in health facility The role of health-social worker in hospital for long-term patiens
Klíčová slova: sociální práce, zdravotně sociální pracovník, Léčebna pro dlouhodobě nemocné, pacient, multidisciplinární tým, senior, následná péče
Klíčová slova anglicky: social work, health-social worker, hospital for the long-term patients, the patient, a multidisciplinary team, senior, aftercare
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 28.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2013
Oponenti: Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK