Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diffusion of Particles from Tokamak by Stochastization of Magnetic Field Lines
Název práce v češtině: Difuze částic z tokamaku vlivem stochastizace magnetických siločar
Název v anglickém jazyce: Diffusion of Particles from Tokamak by Stochastization of Magnetic Field Lines
Klíčová slova: tokamak, deterministický chaos, magnetické ostrovy, okrajově lokalizovaný mód
Klíčová slova anglicky: tokamak, deterministic chaos, magnetic islands, edge localized mode
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 11.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK