Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anémie u kriticky nemocných
Název práce v češtině: Anémie u kriticky nemocných
Název v anglickém jazyce: Anemia of critical illness
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Těšínský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 28.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK