Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obecní samospráva se zaměřením na postavení orgánů
Název práce v češtině: Obecní samospráva se zaměřením na postavení orgánů
Název v anglickém jazyce: Municipal self-government with focus on the position of
the bodies
Klíčová slova: obecní samospráva, obec, orgány obce
Klíčová slova anglicky: municipal self-government, municipality, municipal bodies
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 03.11.2014 15:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.11.2014
Oponenti: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK