Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Astrophysically important processes in collisions of electrons with hydrogen atoms
Název práce v češtině: Astrofyzikálně významné procesy při srážkách elektronů s atomy vodíku
Název v anglickém jazyce: Astrophysically important processes in collisions of electrons with hydrogen atoms
Klíčová slova: elektronový rozptyl, atomárnı́ vodı́k, vnějšı́ komplexnı́ škálovánı
Klíčová slova anglicky: electron scattering, atomic hydrogen, exterior complex scaling
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: Andris Stelbovics
  doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Jiří Štěpán, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK