Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsoby skončení pracovního poměru
Název práce v češtině: Způsoby skončení pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Modes of termination of employment
Klíčová slova: Způsoby skončení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru
Klíčová slova anglicky: Modes of termination of employment The immediate termination of employment
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2012
Datum zadání: 10.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2015
Datum a čas obhajoby: 24.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Oponenti: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK