Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologie tularémie v ČR
Název práce v češtině: Epidemiologie tularémie v ČR
Název v anglickém jazyce: Epidemiology of Tularemia in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Marta Príkazská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.05.2006
Datum a čas obhajoby: 29.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK