Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení
Název práce v češtině: Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení
Název v anglickém jazyce: Protection of consumer in arbitration
Klíčová slova: rozhodčí řízení, ochrana spotřebitele
Klíčová slova anglicky: Arbitration, Protection of Consumer
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2012
Datum zadání: 10.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2013 11:30
Místo konání obhajoby: v m.č. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2013
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK