Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konec druhé světové války na Blatensku
Název práce v češtině: Konec druhé světové války na Blatensku
Název v anglickém jazyce: End of WW II at Blatná region
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubor Václavů
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2012
Datum zadání: 07.12.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK