Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The calculation of magnetic field distribution in nonlinear anisotropic media using the finite element method
Název práce v češtině: Výpočet magnetického pole v anizotropním a nelineárním
prostředí metodou konečných prvků
Název v anglickém jazyce: The calculation of magnetic field distribution in nonlinear anisotropic media using the finite element method
Klíčová slova: Anizotropní, magnetický, reluktivita, Newtonova metoda
Klíčová slova anglicky: Anisotropic, magnetic, reluctivity, Newton-Raphson method
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2012
Datum zadání: 07.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2012
Datum a čas obhajoby: 07.03.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.03.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK