Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Porovnání jednotlivých jazykových rovin u dětí předškolního věku a jejich vzájemné prolínání
Název práce v češtině: Porovnání jednotlivých jazykových rovin u dětí předškolního věku a jejich vzájemné prolínání
Název v anglickém jazyce: Comparison of different language levels at preschool age and their mutual penetration
Klíčová slova: Jazykové roviny, předškolní věk, komunikace, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence
Klíčová slova anglicky: Language levels, preschool age, communication, communication disorder, logopedic intervention
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2012
Datum zadání: 07.12.2012
Datum a čas obhajoby: 30.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat rozvoj jednotlivých jazykových rovin u dětí předškolního věku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this Bachelor's thesis is to analyse the development of particular language levels in preschool children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK