Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů
Název práce v češtině: Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů
Název v anglickém jazyce: Portfolio efficiency with continuous probability distribution of returns
Klíčová slova: mean-risk modely, míry rizika, portfolia akcií, aproximace generováním scénářů
Klíčová slova anglicky: mean-risk models, risk measures, stock portfolios, sample-based approximation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2012
Datum zadání: 07.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2012
Datum a čas obhajoby: 23.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK