Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sportovní příprava fotbalistů ve věkové kategii 4 - 6 let.
Název práce v češtině: Sportovní příprava fotbalistů ve věkové kategii 4 - 6 let.
Název v anglickém jazyce: Sports Training for Football Players from 4 to 6 Years Old
Klíčová slova: Fotbal, děti, komunikace, přístup, příprava tréninku, organizace tréninku, skladba tréninku, tréninková cvičení, trenér, sportovní trénink, sportovní příprava dětí.
Klíčová slova anglicky: Football, children, communication, access, training preparation, training organization, training content, trainer, sports training, children’s sports training.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2012
Datum zadání: 06.12.2012
Datum a čas obhajoby: 12.01.2015 08:00
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2015
Oponenti: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Návrh souboru tělesných cvičení, pomocí něhož lze sestavit mikrocyklus u kategorie fotbalu, ve věkové kategorii 4-6 let. Sestavit zásobník cvičení pro jednotlivé metodicko-organizační formy, dětí kategorie U 4-6 let. Dílčí úkol práce bylo sestavit DVD, jehož obsahem je návrh tělesných cvičení v rámci metodicko-organizačních forem pro kategorii U 4-6 let.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aims of this thesis are: to suggest a complex of exercises thanks to which it is possible to form a microcycle for children from 4 to 6 years old; to compile a set of exercises for particular methodical-organizational forms for children from 4 to 6 years old. The partial task of this thesis has been a creation of DVD where there are suggestions for specific exercises within methodical-organizational forms for children from 4 to 6 years old.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK