Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Únava a zranění ve fotbalu
Název práce v češtině: Únava a zranění ve fotbalu
Název v anglickém jazyce: Fatigue and injury in football
Klíčová slova: Analýza, F-MARC, fotbal, komparace, mechanismus úrazu, příčina úrazu, sportovní úraz, UEFA, zdroj úrazu
Klíčová slova anglicky: Analysis, F-MARC, football, comparison, mechanism of injury, cause of injury, sports injury, UEFA, source of injury
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2012
Datum zadání: 06.12.2012
Datum a čas obhajoby: 06.05.2013 08:00
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2013
Oponenti: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem mé práce je analýza příčin úrazů ve vybraných klubech ČFL a divize B za sezonu 2011/2012 a jejich porovnání s výsledky oficiálních studií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of my work is analysis of injury causes in selected clubs from ČFL and division B at season 2011/2012 and their comparison with the reasons from official studies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK