Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah Já-Ty u Martina Bubera a jeho radikalizace u Emmanuela Lévinase
Název práce v češtině: Vztah Já-Ty u Martina Bubera a jeho radikalizace u Emmanuela Lévinase
Název v anglickém jazyce: The I-Thou relationship of Martin Buber and its radicalization by Emmanuel Levinas
Klíčová slova: Buber, Levinas, Rosenzweig, vztah Já-Ty, tvář, reciprocita, asymetrie, odpovědnost, etika, nekonečno
Klíčová slova anglicky: Buber, Levinas, Rosenzweig, I – Thou relationship, face, reciprocity, asymmetry, responsibility, ethics, infinity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ekumenický institut (27-EI)
Vedoucí / školitel: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2012
Datum zadání: 06.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2012
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK