Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání českého známkového práva s úpravou známky Společenství
Název práce v češtině: Srovnání českého známkového práva s úpravou známky Společenství
Název v anglickém jazyce: Comparation of Czech trademark law with the regulation of Community trademark
Klíčová slova: Ochranná známka, Ochranná známka Společenství, Duševní vlastnictví, Průmyslové vlastnictví
Klíčová slova anglicky: Trade mark, Community Trade Mark, Intellectual property, Industrial property
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2012
Datum zadání: 06.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.07.2013
Datum a čas obhajoby: 02.07.2013 11:00
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2013
Oponenti: JUDr. Petra Žikovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je podat pozitivní výklad a poskytnout základní přehled známkové úpravy v České republice ve srovnání s úpravou známkového práva Společenství. Neopominutelnou kapitolou je také úprava z mezinárodního pohledu. Dá se říci, že vstup ČR do EU měl pozitivní vliv, co se známkoprávní úpravy týče. Nejenom že došlo ke značným změnám v právní úpravě ČR, ale tento evropský vliv celkově přispěl ke sjednocování národních právních úprav a judikatury jednotlivých členských států. Tím tedy víceméně došlo k celkové harmonizaci právních předpisů, což značně ovlivňuje a usnadňuje rozhodovací praxi soudů a jednotlivých úřadů průmyslového vlastnictví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to provide fundamental information about trademarks and their legal regulation. This topic, very interesting nowadays, also have a potention of great importance in a close future. Following this, trademarks are very dynamically developing institute.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK