Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexuálne zneužívanie detí a mládeže
Název práce v jazyce práce (slovenština): Sexuálne zneužívanie detí a mládeže
Název práce v češtině: Sexuální zneužívání dětí a mládeže
Název v anglickém jazyce: Sexual abuse of children and juveniles
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2006
Datum zadání: 12.10.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK