Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Myšlení a hodnoty tří uměleckých generací české avantgardy (1919-1989)
Název práce v češtině: Myšlení a hodnoty tří uměleckých generací české avantgardy (1919-1989)
Název v anglickém jazyce: Visions and Beliefs of Three Generations of the Czech Avant-garde (1919-1989)
Klíčová slova: avantgarda, underground, české umění, manifest, prožitek, Karel Teige, Vladimír Boudník, Egon Bondy, Milan Knížák, Ivan Martin Jirous
Klíčová slova anglicky: avant-garde, underground, czech art, manifest, feeling, Karel Teige, Vladimír Boudník, Egon Bondy, Milan Knížák, Ivan Martin Jirous
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2012
Datum zadání: 05.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.04.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Machovec
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce sleduje kontinuity umělecké avantgardy v českém prostředí ve 20. století. Analyzuje tři generace umělecké avatgardy - (1) skupinu Devětsil po první světové válce, zejména kolem Karla Teigeho, (2) umělecké aktivity poválečné generace kolem Vladimíra Boudníka a Egona Bondyho na přelomu čtyřicátých a padesátých let a (3) undergroundu reprezentovaného Ivanem Magorem Jirousem. Ve středu zájmu práce stojí možné společné rysy a strategie těchto tří generací umělecké avantgardy. Práce se zaměří na jednotlivé představitele avantgardy, jejich motivace, strategie, prožitky a programové spojení světa umění se "skutečným" životem, s "tepem doby" apod. Na základě pramenů osobní povahy (korespondence, deníků), úřední provenience (zejm. policejních pramenů) i programových textů jednotlivých protagonistů (manifesty) se práce pokusí rozkrýt kořeny a vývoj avantgardního angažmá, jeho společenskou významnost, resp. marginalitu a zejména možné kontinuitní linie ve způsobech myšlení a jednání jeho hlavních představitelů.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Památník národního písemnictví, fond: Černík Artuš.
Památník národního písemnictví, fond: Boudník Vladimír.
Památník národního písemnictví, fond: Bondy Egon.
Avantgarda známá neznámá, Sv. I., Od proletářského umění k poetismu, Svoboda, Praha 1971.
BOUDNÍK Vladimír: Z korespondence I., Pražská imaginace, Praha 1994.
BOUDNÍK Vladimír: Z literární pozůstalosti, Pražská imaginace, Praha 1993.
JIROUS M. Ivan: Magorův zápisník, Torst, Praha 1997.

Literatura:
CABADA, Lukáš: Intelektuálové a idea komunismu v českých zemí 1900 – 1939, Institut pro ekonomiku a politiku, Praha 2000
VOJVODÍK, Josef: Heslář české avantgardy, estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908 – 1958, Filosofická fakulta UK, Praha 2011
CHVATÍK Květoslav: Od avantgardy k druhé moderně, Torst, Praha 2004
MERHAUT Vladislav: Grafik Vladimír Boudník, Torst, Praha 2009
ČAPKOVÁ Eva: Vladimír Boudník : ein Grafiker zwischen Explosionalismus, Abstraktion und Kommunismus, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2010
MACHOVEC Martin: Pohledy zevnitř, Pistorius & Olšanská, Praha 2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK