Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The current position of drill in ELT
Název práce v češtině: Současný pohled na dril ve výuce AJ
Název v anglickém jazyce: The current position of drill in ELT
Klíčová slova: dril, Audiolingvní metoda, dotazník, analýza učebnic
Klíčová slova anglicky: dril, the Audiolingual method, questionnare, textbook analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2012
Datum zadání: 05.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka má za úkol v diplomové práci popsat současné využívání drilu při výuce anglického jazyka a zhodnotit recepci drilu v jazykové škole, která má dril jako hlavní nástroj výuky. Dril je tradiční technika, která prošla největším rozvojem v době audio-lingvní metody a postupně, v období komunikativních přístupů k výuce, ztrácela na popularitě. Dril však zdaleka není zapomenut, setkáváme se s ním jak v některých nových učebnicích, tak v jazykových učebnách. Jaké jsou důvody, proč jej využívají učitelé? Jaká jsou úskalí? A co naopak vyhovuje studentům? Proč se někteří hlásí do jazykové školy, kde se vyučuje téměř výhradně drilem a jaké jsou jejich výsledky a zkušenosti?
V teoretické části bude dril definován a budou popsány jeho podoby. Dále bude nastíněno využití drilu v různých metodách a budou popsány důvody, které vedly k jeho úpadku. V praktické části autorka popíše vlastní výzkum, který bude založen na dotazníkovém šetření ve zmíněné jazykové škole. Následně autorka popíše, jakou roli hraje dril v moderních učebnicích, jaké tam má podoby a jaká jej provázejí metodická doporučení. V závěru by autorka měla vyhodnotit, je-li z dnešního pohledu dril platnou technikou a jakými pravidly by se měli řídit učitelé při jeho využívání.
Seznam odborné literatury
Cook, G. (1994) ‘Repetition and learning by heart: an aspect of intimate discourse, and its implications’. ELT Journal 48/2: 133–42
Harmer, J. (2001a) How to Teach English, Harlow: Longman
Howatt, A. P. R. and H. G. Widdowson (2009) A History of English Language Teaching, Oxford: Oxford University Press
Johnson, K. (2008) An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching, Harlow: Pearson Education Ltd.
Larsen-Freeman, D. (2000) Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford: Oxford University Press
Pachler,N. and K. Field (2002) Learning to Teach Modern Foreign Languages in the Secondary School, London: Routledge
Richards, J. S. and T. S. Rodgers (2001) Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press
Richards, J. C. and W. A. Renandya (ed.) (2002) Methodology in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press
Saito, H. (2008) ‘A framework for goal-driven pair drills’, ELT Journal 62/1
Schunk, D. H. (2012) Learning Theories, An Educational Perspective, 6th Edition, Boston: Pearson 2012
Scrivener, J. (2005) Learning Teaching, Oxford: Macmillan
Stern, H. H. (1991) Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford: Oxford University Press Tomlinson, B. (ed.) English Language Learning Materials, London: Continuum
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK