Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompetence lektora primární prevence v rámci Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny
Název práce v češtině: Kompetence lektora primární prevence v rámci Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny
Název v anglickém jazyce: Competence of a Lector of Primary Prevention at Christian Educational and Psychological Counselling
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2012
Datum zadání: 05.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: PhDr. Vladimír Mašát
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK