Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změna role cut-scén v počítačových hrách
Název práce v češtině: Změna role cut-scén v počítačových hrách
Název v anglickém jazyce: Change of the Role of Cut-scenes in Computer Games
Klíčová slova: interaktivita, cut-scény, počítačové hry, hybridizace
Klíčová slova anglicky: interactivity, cut-scenes, computer games, hybridization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2012
Datum zadání: 14.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá problematikou cut- scén, které jsou považovány za pasivní složku počítačových her. Cílem práce je prozkoumat jejich interaktivitu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK