Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv UV záření na onemocnění kůže
Název práce v češtině: Vliv UV záření na onemocnění kůže
Název v anglickém jazyce: Influence of UV radiation on the skin disease
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Bártová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2006
Datum zadání: 09.05.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK