Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektronický dohled v oblasti spotřeby a médií
Název práce v češtině: Elektronický dohled v oblasti spotřeby a médií
Název v anglickém jazyce: Electronic surveillance in the area of consumption and media
Klíčová slova: Dohled, interaktivita, customizace, reality show, Panoptikon, média
Klíčová slova anglicky: Surveillance, interactivity, customization, reality show, Panopticon, media
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2012
Datum zadání: 29.10.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Posledních sto let přineslo lidstvu mnoho změn a převratů, několikanásobně rychleji, než kdy dříve. Hodnoty, vztahy i technologie, tak, jak byly pěstovány a tvořeny po staletí, byly během pár desítek let smeteny ze stolu. Tento převrat jde ruku v ruce s informační revolucí, která s sebou nese určité nebezpečí spojené s ochranou soukromí jednotlivců. Již v roce 1985, tedy v době před vznikem laptopů, Androidů, Wi-Fi sítí, byl poprvé použit termín „Surveillance Society“, tedy „společnost dohledu“: počítače třídí, vyhodnocují a shromažďují informace o každém z nás a vytvářejí databáze. Tak jako všechno, i dohled má dvě tváře. Nepředstavuje jen hrozbu ztráty soukromí a anonymity, ale lze mu přisoudit i výhody spojené hlavně s bezpečím společnosti. Ve své diplomové práci bych se chtěla zabývat dohledem v oblasti marketingu, kde se dotýká sběru dat o zákaznících s cílem ovlivnit jejich spotřebu (databázový marketing) a médií, která nám poskytují zprávy i zábavu, ale tyto informace ovlivňují názory a způsob chování lidí. V první části své diplomové práce bych uvedla trend vývoje společnosti a rozvoj informačních technologií až k protnutí těchto dvou proudů. Je nutné zmínit jejich výhody i nevýhody, které se pojí právě s problematikou dohledu a ztráty soukromí. V druhé části práce chci jít směrem dohledu života člověka, tak, jak žije dnes
a denně, a detailně rozebrat problematiku marketingu a médií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK