Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MMS aneb Sémiotický potenciál obrazové výpovědi
Název práce v češtině: MMS aneb Sémiotický potenciál obrazové výpovědi
Název v anglickém jazyce: MMS or The Semiotic Potential of Pictorial Utterance
Klíčová slova: digitální fotografie, fotografie, ikon, index, komunikace, Peirce, pragmatismus, sémiotika, znak
Klíčová slova anglicky: communication, digital photography, icon, index, Peirce, photography, pragmatism, sign, semiotics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2012
Datum zadání: 15.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Michal Karľa, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se pokusí zhodnotit komunikační možnosti multimediální zprávy (MMS) – především ve formě "mobilní fotografie" -, definovat její potenci jako simplexního nebo komplexního komunikátu, schopnost substituovat řečové akty a její pohyb v poli sémiotiky Ch. S. Peirce. Cíl práce bude prezentován na relevantních empirických datech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK