Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variský magmatismus na styku bohemika a moldanubika v oblasti sv. výběžků středočeského plutonického komplexu
Název práce v češtině: Variský magmatismus na styku bohemika a moldanubika v oblasti sv. výběžků středočeského plutonického komplexu
Název v anglickém jazyce: Variscan igneous activity at the Bohemicum/moldanubicum boundary
Klíčová slova: variská orogeneze, granitoidy, mafické horniny, žilné roje, lamprofyry, metamorfóza, tektonický vývoj
Klíčová slova anglicky: Variscan Orogeny, granitoids, mafic rocks, dyke swarms, lamprophyres, metamorphism, tectonic evolution
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Holub, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 11.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK