Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě z roku 1999 (Montrealská úmluva) se zaměřením na rozsah aplikace
Název práce v češtině: Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě z roku 1999 (Montrealská úmluva) se zaměřením na rozsah aplikace
Název v anglickém jazyce: Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air of 1999 (Montreal Convention) with a focus on the scope of application
Klíčová slova: Montrealská úmluva, rozsah aplikace, aplikační ustanovení přednosti.
Klíčová slova anglicky: Montreal Convention, scope of application, superseding provision.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 25.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2013 13:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 316
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2013
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá rozsahem aplikace Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě sjednané dne 28. května 1999 v Montrealu (Montrealská úmluvy). Dále je analyzován vztah Montrealské úmluvy k nařízení (ES) č. 261/2004 a nařízení (ES) č. 2027/97. Předmětem této diplomové práce je rovněž vzájemný vztah mezinárodních smluv v rámci Varšavského systému jakožto předchůdkyně Montrealské úmluvy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the scope of application of the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air signed at Montreal on 28th May 1999 (Montreal Convention). Further is analysed the relationship between the Montreal Convention and the regulation (EC) No. 261/2004 and regulation No. 2027/97. The subject of this thesis is also the relationship of international treaties within the Warsaw system as the predecessor of the Montreal Convention.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK