Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zugewanderte Stimmen: Nicht-muttersprachliche AutorInnen in der österreichischen Gegenwartsliteratur am Beispiel Radek Knapp und Dimitré Dinev
Název práce v jazyce práce (němčina): Zugewanderte Stimmen: Nicht-muttersprachliche AutorInnen in der österreichischen Gegenwartsliteratur am Beispiel Radek Knapp und Dimitré Dinev
Název práce v češtině: Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva
Název v anglickém jazyce: Immigrant voices: Non-native authors in the contemporary Austrian literature on the example of Radek Knapp and Dimitré Dinev
Klíčová slova: současná rakouská literatura, migrantská literatura, Radek Knapp, Dimitré Dinev
Klíčová slova anglicky: contemporary Austrian literature, migrant literature, Radek Knapp, Dimitré Dinev
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: Julia Nina Vanessa Hadwiger, Mag. phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 30.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2012
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 11:00
Místo konání obhajoby: č. 11, Celetná 13, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK