Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexné seizmické atribúty a ich aplikovanie na Mistelbašskú kryhu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Komplexné seizmické atribúty a ich aplikovanie na Mistelbašskú kryhu
Název práce v češtině: Komplexní seismické atributy a jejich aplikace na data z Mistlbašské kry
Název v anglickém jazyce: Complex seismic attributes and their application to Mistelbach block
Klíčová slova: komplexné seizmické atribúty, 3D seizmická interpretácia, Viedenská panva, Mistelbašská kryha
Klíčová slova anglicky: complex seismic attributes, 3D seismic interpretation, Vienna basin, Mistelbach block
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2012
Datum zadání: 28.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Oponenti: Mgr. Přemysl Kyselák
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude věnovat srovnání seismických atributů na konkrétních datech z Mistlbašské kry. Páce bude zadána ve spolupráci s Moravskými naftovými doly, Hodonín.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK