Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující altruismus
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující altruismus
Název v anglickém jazyce: Factors influencing altruism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 30.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2015
Oponenti: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK