Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Graffiti, street art a specifika subkultury
Název práce v češtině: Graffiti, street art a specifika subkultury
Název v anglickém jazyce: Graffiti, street art and the specifics of the subculture
Klíčová slova: Subkultura, autoři, writeři, graffiti, vandalství, umění, spreje, fixy, dílo
Klíčová slova anglicky: Subculture, authors, writer, graffiti, vandalism, art, sprays, markers, work
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Erika Grendelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 30.11.2012
Datum a čas obhajoby: 23.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Dempseyová, A.: umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart. 2005.
Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo. 2006.
Fulková, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H. 2008.
Honnef, K.: Pop-art. Bratislava: Slovart. 2004.
Lewisohn, C.: Street Art: The Graffiti Revolution. London: Tate Museum. 2008
McDonald,N.: The graffiti subculture: youth, masculinity and identity in London and New York. Houndmills: Palgrave. 2001.
Štofko, M.: Od abstrakcie po živé umenie. Bratislava: Slovart. 2007.
Walde,C.: Sticker City: Paper Graffiti Art (Street Graphics/Street Art Series).London: Thames & Hudson. 2007.

+ další odborná literatura v průběhu studia pramenů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK