Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Minoritní skupiny hmyzu jako opylovači a návštěvníci květů
Název práce v češtině: Minoritní skupiny hmyzu jako opylovači a návštěvníci květů
Název v anglickém jazyce: Minor insect groups as pollinators and flower visitors
Klíčová slova: Opylování, třásnokřídlí, švábi, síťokřídlí, srpice, polokřídlí, škvoři, rovnokřídlí, chrostíci
Klíčová slova anglicky: Pollination, Thrips, Cockroaches, Lacewings, True bugs, Scorpionflies, Earwigs, Orthoptera, Caddisflies
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Kotyková Varadínová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2012
Datum zadání: 30.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Blanka Vlasáková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Najvýznamnejší a najpočetnejší hmyzí opeľovači a návštevníci kvetov sú predstavitelia 4 radov hmyzu - Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera a Coleoptera. Táto práca sa zameria na ostatné skupiny hmyzu, tj. minoritných opeľovačov a návštevníkov kvetov. Cieľom práce je zhrnúť dôvody, ktoré vedú hmyz ku pravidelnej návštve kvetov a zdokumentovať opeľovanie kvetov príslušníkmi minoritných hmyzích opeľovačov.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK