Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava fluorofilních stavebních bloků pro konstitučně dynamické systémy
Název práce v češtině: Příprava fluorofilních stavebních bloků pro konstitučně dynamické systémy
Název v anglickém jazyce: Preparation of fluorophilic building blocks for constitutional dynamic systems
Klíčová slova: fluorofilita, konstituční dynamická chemie, dynamická kovalentní chemie, dynamická kombinatoriální chemie, perfluoralkylované stavební bloky
Klíčová slova anglicky: fluorophilicity, constitutional dynamic chemistry, dynamic covalent chemistry, dynamic combinatorial chemistry, perfluoroalkylated building blocks
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: Ing. Dušan Drahoňovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
design, syntéza a charakterizace modelových fluorofilních a nefluorofilních stabeních bloků a testování vlivu flurofility na konstituci vzniklých produktů samoskladby stavebních bloků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK